Yuma

Би 2001 оной үбэл Улаан Үдэ хотодо түрэжэ, табатайдаа зураашан болохоёо бата шиидээд, 11-р ангида гэртэһээ һурангаа, уран бүтээлээ бүтээжэ, 2018 Буряад Уласай Музейдэ түрүүшын үзэсхэлэнгээ дэлгээб.

Һүүлдэнь, Штиглицын академидэ монументал уралигай таһагта нэгэ жэл һураһан аад, уран бүтээлээ үлүү сүлөөтэйгөөр бүтээхэ хүсэлтэй тула, мүн анханһаа Венада һураха һанаатай байһан тула, академияа хаяад, Вена ошооб. Мүнөө һанаад үзэхэдэ, зүб алхам хэһэн байгааб.

Мүнөө Венада һурангаа хүдэлжэ байнаб.